מצגת הסבר על כתיבה טיעונית מצגת הסבר על כתיבה טיעונית המאבק על שלולית החורף המאבק על שלולית החורף Galim Galim
תבניות לכתיבת טיעון ושכנוע תבניות לכתיבת טיעון ושכנוע http://tiltan.cet.ac.il/chapte http://tiltan.cet.ac.il/chapte

כתיבת פסקת טיעון ושכנוע

No description

Followers:

0