Carrera de ranas - Matemáticas Carrera de ranas - Matemáticas Grand Prix Multiplication - Ar Grand Prix Multiplication - Ar Mothmatic - Juegos de Matemáti Activitats de matemàtiques Activitats de matemàtiques Zona de Alumnos de la Junta de GENMAGIC.ORG - OPERACIONES BÁS GENMAGIC.ORG - OPERACIONES BÁS dividir con dos cifras dividir con dos cifras DIVISIONS DIVISIONS Dividir por una cifra Dividir por una cifra DIVISIONS DIVISIONS ESCRIU ELS NOMBRES ESCRIU ELS NOMBRES DOBLE Y MITAD DOBLE Y MITAD COMPARAR DECIMALES COMPARAR DECIMALES PROPIETAT DISTRIBUTIVA PROPIETAT DISTRIBUTIVA MÚLTIPLES I DIVISORS MÚLTIPLES I DIVISORS què és la multilicació què és la multilicació CÀLCUL AL MINUT CÀLCUL AL MINUT centenes, desenes i unitats centenes, desenes i unitats Ergit en la Cueva de los murci Ergit en la Cueva de los murci COSSOS GEOMÈTRICS COSSOS GEOMÈTRICS FALTA UN PREU FALTA UN PREU TREBALLEM L'EURO - 2 TREBALLEM L'EURO - 2 COMBINA OPERACIONS COMBINA OPERACIONS UNITATS, DESENES I CENTENES UNITATS, DESENES I CENTENES LA FÀBRICA DELS ZEROS LA FÀBRICA DELS ZEROS DAUS CÀLCUL MENTAL DAUS CÀLCUL MENTAL DOBLE I MEITAT DOBLE I MEITAT JClic: El rellotge JClic: El rellotge GRAUS, MINUTS  I SEGONS GRAUS, MINUTS I SEGONS SUMAR DECIMALES SUMAR DECIMALES FRACCIÓ DECIMAL I NOMBRE DECIM FRACCIÓ DECIMAL I NOMBRE DECIM MOTXILLA MOTXILLA MODIFICA SIGNES MODIFICA SIGNES UNIDADES Y DECENAS UNIDADES Y DECENAS CONCEPTO DIVISIÓN CONCEPTO DIVISIÓN OPERACIONES CRUZADAS OPERACIONES CRUZADAS ENIGMES ENIGMES PROBLEMAS MUDOS PROBLEMAS MUDOS CUENTA CÉNTIMOS CUENTA CÉNTIMOS PROBLEMAS SUMAS Y RESTAS PROBLEMAS SUMAS Y RESTAS PROBLEMES PRIMÀRIA PROBLEMES PRIMÀRIA GENMAGIC.ORG - PROBLEMAS/Probl GENMAGIC.ORG - PROBLEMAS/Probl PEQUEÑOS PROBLEMAS PEQUEÑOS PROBLEMAS PROBLEMAS PROBLEMAS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Resum de gramàtica bàsica Resum de gramàtica bàsica CONSTRUEIX LES FRASES CONSTRUEIX LES FRASES          EL PENJAT EL PENJAT Petites històries Troba la paraula amagada LECTURA EFICAÇ LECTURA EFICAÇ QUÈ FA CADASCÚ? QUÈ FA CADASCÚ? LABERINT DE LLETRES LABERINT DE LLETRES ESCRIU EL CONTE SÓC UN... SÓN UNA... SÓC UN... SÓN UNA... AL CONTRARI AL CONTRARI PASSO PARAULA PASSO PARAULA AGUDES, PLANES I ESDRÚIXOLES AGUDES, PLANES I ESDRÚIXOLES Activitats en català Activitats en català Dictats DICTAT ONLINE MAJÚSCULES DICTAT ONLINE MAJÚSCULES LA LENGUA EN JUEGO LA LENGUA EN JUEGO JClic: Lengua 4º EP JClic: Lengua 4º EP JClic: Actividades de lengua JClic: Actividades de lengua Actividades en castellano Actividades en castellano torre de palabras torre de palabras PASAPALABRA PASAPALABRA pasapalabra lengua pasapalabra lengua ENGLISH PASAPALABRA ENGLISH PASAPALABRA APARELL CIRCULATORI APARELL CIRCULATORI APARELL CIRCULATORI APARELL CIRCULATORI GÈNERE I NOMBRE GÈNERE I NOMBRE PARAULES TALLADES PARAULES TALLADES JClic: Las palabras JClic: Las palabras JClic: Actividades de lenguaje JClic: Actividades de lenguaje parchís ortográfico parchís ortográfico palabras al ten palabras al ten ORTOGRAFIA INTERACTIVA ORTOGRAFIA INTERACTIVA RESUM DE LA GRAMÀTICA BÀSICA RESUM DE LA GRAMÀTICA BÀSICA PASAPALABRA MEDI PASAPALABRA MEDI PASAPALABRA CÓMIC PASAPALABRA CÓMIC APARELL CIRCULATORI APARELL CIRCULATORI Els animals invertebrats: clas Els animals invertebrats: clas ALIMENTACIÓ ALIMENTACIÓ Comarques de Catalunya (3) - P Comarques de Catalunya (3) - P JClic: Coneixement del medi so JClic: Coneixement del medi so JClic: Coneixement del medi so JClic: Coneixement del medi so Mapas Interactivos de Didactal Mapas Interactivos de Didactal LES AUS LES AUS ELS PEIXOS ELS PEIXOS JClic: Capitals de les comarqu JClic: Capitals de les comarqu JClic: Coneixement del medi so JClic: Coneixement del medi so JClic: Coneixement del medi so JClic: Coneixement del medi so JClic: Coneixement del medi so JClic: Coneixement del medi so DIDAC. DICCIONARI DE CATALÀ DIDAC. DICCIONARI DE CATALÀ diccionari.cat diccionari.cat Enciclopèdia.cat Enciclopèdia.cat Viquipèdia Viquipèdia Wikipedia, la enciclopedia lib Wikipedia, la enciclopedia lib Google Maps Google Maps Simon - juego de memoria Recursos Cicle Mitjà Recursos Cicle Mitjà COM S'ESCRIUEN ELS NÚMEROS COM S'ESCRIUEN ELS NÚMEROS Cicle Inicial - Castellà CLASSIFICA ELS INVERTEBRATS CLASSIFICA ELS INVERTEBRATS MEDI PRIMÀRIA MEDI PRIMÀRIA Mapa interactiu de Cataluya Co Mapa interactiu de Cataluya Co JClic: Els animals JClic: Els animals JClic: Coneixement del medi so JClic: Coneixement del medi so JClic: Coneixement del medi so JClic: Coneixement del medi so