Spel als extra leermiddel

Op welke manier kan spelmateriaal het leren van kinderen bevorderen? We kijken kritisch, met open blik naar bestaand materiaal. Hoe kunen we dit materiaal in onze klas gebruiken?

Related keywords:

Created by :

suzanne nelissen

Followers:

1