פרק 6 - כוחות ותנועה פרק 6 - כוחות ותנועה פיסיקה לכל - עקרונות מדע החומר פיסיקה לכל - עקרונות מדע החומר כיתת פיזיקה של גנאדי א כיתת פיזיקה של גנאדי א צפיפות - פיזיקה מופת ז צפיפות - פיזיקה מופת ז מנופים מנופים ספר הלימוד ספר הלימוד חוק ארכימדס - ניסוי.pdf - Goog חוק ארכימדס - ניסוי.pdf - Goog הילקוט הדיגיטלי - מטלות הילקוט הדיגיטלי - מטלות
מהירות.pdf מהירות.pdf בעית חצי הדרך בעית חצי הדרך