Βρες τις συσκευές του υπολογισ Βρες τις συσκευές του υπολογισ Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Οι συσκευές του υπολογιστή - T Οι συσκευές του υπολογιστή - T Συσκευές Εισόδου-Εξόδου - Εκπα Συσκευές Εισόδου-Εξόδου - Εκπα Μέρη Η/Υ Μέρη Η/Υ Ο Η/Υ μας (Β) - Teaching resou Ο Η/Υ μας (Β) - Teaching resou Παίζω με τα περιφερειακά Η/Υ Παίζω με τα περιφερειακά Η/Υ Εισόδου-Εξόδου - Quiz Εισόδου-Εξόδου - Quiz Βρες το μονοπάτι με τις συσκευ Βρες το μονοπάτι με τις συσκευ Σταυρόλεξο (Hardware) Σταυρόλεξο (Hardware) Ο Η/Υ μας Pacman Ο Η/Υ μας Pacman Φτιάξε τον υπολογιστή Φτιάξε τον υπολογιστή Σύνθεση: Ο υπολογιστής μου Σύνθεση: Ο υπολογιστής μου Παιχνίδι μνήμης HY Παιχνίδι μνήμης HY Παιχνίδι μνήμης HY (ονομασίες) Παιχνίδι μνήμης HY (ονομασίες) Μνήμη: προσωπικοί υπολογιστές Μνήμη: προσωπικοί υπολογιστές Μνήμη προσωπικοί υπολογιστές ε Μνήμη προσωπικοί υπολογιστές ε Παιχνίδι μνήμης για τους H/Y Παιχνίδι μνήμης για τους H/Y Μοτίβο με υπολογιστές Μοτίβο με υπολογιστές Υλικό υπολογιστή Υλικό υπολογιστή Γράφω: Συσκευές του υπολογιστή Γράφω: Συσκευές του υπολογιστή Γράφω κεφαλαία: Συσκευές Η/Υ Γράφω κεφαλαία: Συσκευές Η/Υ Γράφω: Προσωπικοί υπολογιστές Γράφω: Προσωπικοί υπολογιστές
Ποια συσκευή είναι; Ποια συσκευή είναι; Ντόμινο: Συσκευές ηλεκτρονικού Ντόμινο: Συσκευές ηλεκτρονικού https://www.liveworksheets.com Βρες τις συσκευές του Η/Υ Βρες τις συσκευές του Η/Υ Συσκευές Εισόδου - Εξόδου ΠΕ Συσκευές Εισόδου - Εξόδου ΠΕ Κρυπτόλεξο Υλικό Η/Υ Κρυπτόλεξο Υλικό Η/Υ Παίζω με το εσωτερικό του Η/Υ Παίζω με το εσωτερικό του Η/Υ Μαθαίνω το υλικό του Η/Υ Μαθαίνω το υλικό του Η/Υ Χρήση συσκευών Χρήση συσκευών Συσκευές Εισόδου - Εξόδου quiz Συσκευές Εισόδου - Εξόδου quiz Αποθηκευτικά μέσα Αντιστοίχιση Αποθηκευτικά μέσα Αντιστοίχιση Εννοιολογικός Χάρτης: Μονάδες Εννοιολογικός Χάρτης: Μονάδες Kατηγορίες μέσων αποθήκευσης Kατηγορίες μέσων αποθήκευσης Αποθηκευτικά Μέσα Αποθηκευτικά Μέσα Χωρητικότητες Χωρητικότητες Μητρική Κάρτα Μητρική Κάρτα Βρες τον impostor Βρες τον impostor Εννοιολογικός Χάρτης: Είδη Η/Υ Εννοιολογικός Χάρτης: Είδη Η/Υ Εννοιολογικός χάρτης: Η/Υ Εννοιολογικός χάρτης: Η/Υ Εννοιολογικός Χάρτης: Υλικό Εννοιολογικός Χάρτης: Υλικό Ελεύθερο Λογισμικό Ελεύθερο Λογισμικό Μαθήματα ΤΠΕ Μαθήματα ΤΠΕ ΤΠΕ - Παιχνίδια και άλλα ΤΠΕ - Παιχνίδια και άλλα