מצגת מסה מט מצגת מסה מט"ח wizer מסה ומשקל דף עבודה wizer מסה ומשקל דף עבודה אתר למידה ותרגול madaim4u אתר למידה ותרגול madaim4u אתר אגף המדעים חט אתר אגף המדעים חט"ב דע-לי דע-לי מצגת עבודה לתלמיד גוף וחומר מצגת עבודה לתלמיד גוף וחומר wordwall מיון גוף וחומר wordwall מיון גוף וחומר חומרים, תכונות, גופים משחק חומרים, תכונות, גופים משחק wizer דף עבודה מסה wizer דף עבודה מסה דף עבודה בנושא מסה דף עבודה בנושא מסה תרגול מסה תרגול מסה משאבי הוראה מו משאבי הוראה מו"ט כימיה כיתה ז גוף וחומר, מסה ונפח גוף וחומר, מסה ונפח גוף וחומר מושגי יסוד אורינית גוף וחומר מושגי יסוד אורינית גלים פעילות מיון גלים פעילות מיון עולמו''ט משחק מיון עולמו''ט משחק מיון wizer דף עבודה מסה wizer דף עבודה מסה תרגול יחידות מידה מסה תרגול יחידות מידה מסה מבדק גוףחומר נפח מסה מצב צבירה מבדק גוףחומר נפח מסה מצב צבירה מבדק מסה נפח מבדק מסה נפח
מודל החלקיקים ומצבי צבירה מודל החלקיקים ומצבי צבירה מצגת מצבי צבירה וניסויים מצגת מצבי צבירה וניסויים הגזים שבאוויר - מצגת וניסויים הגזים שבאוויר - מצגת וניסויים פורטל שיעור מודל החלקיקים פורטל שיעור מודל החלקיקים פורטל מרחב פדגוגי מודל החלקיקי פורטל מרחב פדגוגי מודל החלקיקי שיעור מקוון- שינוי מצב צבירה שיעור מקוון- שינוי מצב צבירה מצגת נפח מצגת נפח 2 כמה אני מבין עוד נפח וגופים 2 כמה אני מבין עוד נפח וגופים מודדים ואורזים מט מודדים ואורזים מט"ח- נפח עבודה וסימולציה השפעת נפח הגז עבודה וסימולציה השפעת נפח הגז wizer בוחן נפח מסה מצבי צבירה wizer בוחן נפח מסה מצבי צבירה שינוי מצב צבירה סימולציה שינוי מצב צבירה סימולציה סימולציה יסוד תרכובת תערובת סימולציה יסוד תרכובת תערובת פורטל שיעור השפעת טמפ פורטל שיעור השפעת טמפ wizer נפח דף עבודה wizer נפח דף עבודה מסה נפח ומצבי צבירה משחק מסה נפח ומצבי צבירה משחק פעילות מדידת נפח - מט פעילות מדידת נפח - מט"ח מעבדת חקר נפח מט מעבדת חקר נפח מט"ח מדידת נפח אגרופים מכון דוידסון מדידת נפח אגרופים מכון דוידסון wizer נפח והמרת יחידות מידה wizer נפח והמרת יחידות מידה מסה ונפח - True or false משחק מסה ונפח - True or false משחק כמה אני מבין בנפח וגופים כמה אני מבין בנפח וגופים