wallame wallame triventy triventy Google site Google site Google form Google form כלי לעיצוב התנהגות בכיתה כלי לעיצוב התנהגות בכיתה Google class room Google class room zettings zettings וויזר-מי וויזר-מי מפת רעיונות מפת רעיונות משחק זיכרון משחק זיכרון תבניות להכנת משחקים תבניות להכנת משחקים פעילות מבוססת סרטונים פעילות מבוססת סרטונים אינפוגרפיקה אינפוגרפיקה קיר פתקיות שיתופי - פדלט קיר פתקיות שיתופי - פדלט פליפיטי - יצירת משחקים פליפיטי - יצירת משחקים פליקרס- חידון פליקרס- חידון הכנת סירטונים הכנת סירטונים מחולל תשבצים מחולל תשבצים LerGO - Educate Yourself LerGO - Educate Yourself קיצורי מקלדת קיצורי מקלדת תמונות אינטראקטיבי תמונות אינטראקטיבי קלאס - אי קלאס - אי סל סל"ב בכיתה
האתגר הוא להגיע למידע האתגר הוא להגיע למידע מצגת השימוש באטלס מצגת השימוש באטלס הרשת הגאוגרפית- מצגת הרשת הגאוגרפית- מצגת לשון- שורש שם ומשקל לשון- שורש שם ומשקל חוקים לגלישה בטוחה ברשת חוקים לגלישה בטוחה ברשת Cool Text: Logo and Graphic... Cool Text: Logo and Graphic... ריכוז כל יחידות הלימוד ריכוז כל יחידות הלימוד ערוץ החינוך של אלה אודי ערוץ החינוך של אלה אודי מרחב להפעלת ימים מקוונים מרחב להפעלת ימים מקוונים יחידת לימוד גאוגרפיה - כיתה ה יחידת לימוד גאוגרפיה - כיתה ה ערבות הדדית ערבות הדדית יחידת לימוד - כתיבת טיעון יחידת לימוד - כתיבת טיעון יחידת לימוד - זכויות הילד יחידת לימוד - זכויות הילד גאוגרפיה כיתה - ו גאוגרפיה כיתה - ו תנ תנ"ך כיתה ו מורשת כיתה - ה מורשת כיתה - ה יחידת לימוד ליום העצמאות יחידת לימוד ליום העצמאות יחידת לימוד-מציירים על הקירות יחידת לימוד-מציירים על הקירות מסע אל הדרשה מסע אל הדרשה מצגת כלי הערכה מצגת כלי הערכה תנך כיתה ה תנך כיתה ה משימות אוריינות ודגמי הוראה | משימות אוריינות ודגמי הוראה | למידה מרחוק בשעת חירום | המרחב למידה מרחוק בשעת חירום | המרחב קל לי בדיגיטל קל לי בדיגיטל יחידת לימוד הסיפור העממי יחידת לימוד הסיפור העממי קבצים ממני אליך קבצים ממני אליך - תבניות חלופות - קלאסרום - תבניות חלופות - קלאסרום קמפוס IL קמפוס IL PurposeGames.com PurposeGames.com

מדריכים ויחידות לימוד

קיר זה כולל מגוון של קישורים הכוללים, יחידות לימוד, מדריכיםו קישורים למגוון סביבות למידה.

Related keywords:

Followers:

4